05-10-2022 - 22:15

 

Afgelopen maandag ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van ons zeer gewaardeerde Erelid

 

BART van de HAAR

 

Bart was het oudste lid van onze vereniging en ruim 78 jaar lid. 

Zijn blauwwitte hart en clubliefde had hij niet van een vreemde

Zijn vader erevoorzitter Marien van de Haar, die ruim 30 jaar de voorzittershamer hanteerde, heeft hem ongetwijfeld de grote clubliefde bijgebracht.

Naast zijn vele jaren als actieve voetballer is Bart jarenlang elftalleider geweest van de zondagselectie en heeft hij vele hand en spandiensten verricht voor onze vereniging.

Als blijk van waardering voor al zijn inzet heeft de vereniging hem benoemd tot erelid. 

Tot op hoge leeftijd bezocht Bart ons sportpark en de 90-jarige was een trouwe passagier in onze bus naar de uitwedstrijden van het 1e team.

We zullen Bart gaan missen langs de lijn.

Wij wensen zijn kinderen Rien en Gerrie en verdere familieleden veel sterkte en steun bij het verwerken van dit grote verlies. 

 

Bestuur, leden en donateurs van de v.v. Scherpenzeel

Scherpenzeel, 5 oktober 2022

 

 

Bron: VV Scherpenzeel